Nieuws

nieuwsGeachte leden,

De informatiemap ("de Blauwe Map") die nieuw aangemelde leden krijgen aangeboden is gerenoveerd en uitgebreid; er is een volledig hoofdstuk over de "Regio's" in opgenomen.

nieuwsBericht Dienst Regelingen: Betreft juistheid van de registratie van  uw schapen in de database van het ministerie. Advies luidt: Controleer uw stallijst !!!!

nieuwsImport van schapen blijkt niet ongevaarlijk: CL komt in ons omringende landen wel degelijk voor.
Is import voor Swifterhouders ook een gevaar?

Additional information