Nieuws

Voor leden:
Ons stamboek krijgt in de loop van 2014 een nieuw stamboek-registratiesysteem. Op de ledenvergadering dd 23 nov. 2013 heeft dhr Aart Stenfert hierover een presentatie verzorgd. Log in op het ledenmenu en klik op "stamboek-registratiesysteem".

nieuwsHet Diergezondheidsfonds (DGF): tarief 2013
Inmiddels is in de heffingsverordening DGF 2013 definitief vastgelegd dat:
Op 4 peildata ( 1-11-2012 , 1-2-2013, 1-5-2013, en 1-8-2013) het aantal schapen en geiten  per UBN nummer worden bepaald.
      Deze tellingen zijn  inclusief lammeren op basis van de gegevens van de centrale database  IenR.
A    Als het gemiddelde over deze 4 tellingen boven de 25 dieren komt is het betreffende UBN nummer     heffingspichtig. 
      De heffing is voor deze houders boven de 25 dieren:  €  25,- per houder en € 0,67 per dier.
-     De heffingsoplegging zal in sept 2013 starten

nieuwsPresentatie "Bewust ontwormen" ledenvergadering 24 nov. 2012 
Bovengenoemde presentatie kunt u nalezen in het ledenmenu (downloads leden).

nieuwsNaar aanleiding van de toegenomen belangstelling voor zoönosen heeft het ministerie van EL&I besloten om in 2011 een eerste aanzet tot een seroprevalentie-meting voor Chlamydia abortus te laten uitvoeren op basis van de bestaande bloedmonsterstroom van Brucella melitensis.

nieuwsProject 'Nederlands lamsvlees beter vermarkten' zoekt deelnemers klankbordgroep.
De schapenhouderij is bij uitstek een sector die duurzaamheid kan en mag uitstralen. Om duurzaamheid in de ketens verder uit te bouwen, is borging van kwaliteit belangrijk. Het Productschap Vee en Vlees subsidieert daarom samen met het Ministerie van EL&I het project 'Nederlands lamsvlees beter vermarkten'.

nieuwsIn het menu "downloads leden" treft u aan:
1. Presentatie ledenverg. nov.2011 ("(on-)vruchtbaarheid van schapen") van Dr. P. Vellema 
2. Verslag van de foktechnische commissie "vleeslamindex  en  Myomax" (2012)
3. Presentatie ledenverg. nov.2012 "Bewust ontwormen op het schapenbedrijf" van Klaas Poppens

Additional information