Bijna alle registrerende leden zijn in het bezit van het "zwoegerziektevrij-certificaat". Op de ledenlijst zijn die bedrijven "gemerkt" middels een  " * "

Zwoegerziekte in het kort

Oorzaak: Het MVV-virus (Maedi-Visna-Virus).
Symptomen: Longproblemen (Maedi), hersenvliesontst.(Visna).
Tevens komt gewrichtsontsteking of uierontsteking voor.
Met name de uiervorm is voor de schapenhouderij van belang: Niet-zwoegerziektevrije bedrijven hebben aanzienlijk meer uitval t.g.v. slechte uiers en een groot deel daarvan heeft het zwoegerziektevirus als oorzaak!
Lang voordat de uiers merkbaar zijn aangetast, is de melkproductie reeds aanmerkelijk gedaald!

Additional information