Vlekziekte  
 Vlekziekte is vooral bekend uit de varkenshouderij. Sinds enkele jaren duikt vlekziekte echter steeds vaker op bij kippen en in het bijzonder bij leghennen. Vlekziekte kan voorkomen bij varkens, schapen (lam, gewrichtsontsteking, vaak in de hak), vogels, reptielen en vissen. Bij vogels is de ziekte niet alleen beschreven bij kalkoenen en kippen maar ook bij eenden, ganzen, fazanten, kwartels en parelhoenders. Bij leghennen zien we een verhoogde uitval, diarree en een productiedaling. Bij sectie vertonen deze dieren een beeld van een bacteriële infectie met een gezwollen lever, nieren en milt.    
Ook incidenteel bij mensen
De oorzakelijke bacterie -Erysipelothrix rhusiopathiae- geeft echter niet alleen problemen bij dieren, maar ook bij mensen. Het is voornamelijk een beroepsziekte die voorkomt bij dierenartsen, slagers, veehouders en slachthuispersoneel. Mensen worden besmet via beschadigingen van de huid, vaak aan de handen. Bij een sectie kan een dierenarts zich bijvoorbeeld prikken aan het uiteinde van een rib waardoor de bacterie vanuit de kip bij de dierenarts binnendringt via het ontstane wondje. Er is geen risico op besmetting via inademing of consumeren van vlees of eieren.

Het afgelopen jaar zijn twee sectiezaalmedewerkers van de GD besmet geraakt met deze bacterie. Eerder is ook vlekziekte vastgesteld bij een practicus. Verschijnselen beginnen meestal enkele dagen na besmetting met jeuk die later overgaat in pijn. De huid wordt rood en de infectieplaats wordt dik. Wordt er niet ingegrepen dan kan de infectie zich via de lymfeknopen verspreiden door de rest van het lichaam. De lymfeknopen zwellen hierbij op en doen pijn. Er ontstaat uiteindelijk een systemische infectie (algemeen ziek).  Een mogelijke, maar zeer zeldzame complicatie is een endocarditis (hartklepontsteking). Ga altijd naar de huisarts als u vermoedt dat er sprake is van een vlekziekte-infectie en attendeer hem of haar op uw vermoedens. Doordat een vlekziektebesmetting maar sporadisch voorkomt, kan deze mogelijkheid gemakkelijk over het hoofd worden gezien. Een infectie is goed te behandelen (penicilline).

Additional information