''Schapen die dit jaar zijn geboren in december dekken''

BRON: Levende Have (aug.2012) 

Schapen die dit jaar zijn geboren, kunnen het beste pas in december worden gedekt. Dat zegt Piet Vellema, specialist kleine herkauwers van de GD in het augustusnummer van Levende Have. Een late dekdatum verkleint het risico op problemen door het Schmallenbergvirus.

Uit onderzoek blijkt dat tachtig procent van de schapen antistoffen heeft tegen het Schmallenbergvirus.
In 2012 geboren lammeren hebben (deels nog) geen besmetting doorgemaakt. Wanneer die (eerste) besmetting in de dracht plaats vindt bestaat het risico van het geboren worden van afwijkende lammeren. Het is daarom veiliger de ooilammeren pas in december tot de ram toe te laten: De knutten zijn dan niet meer aktief.
Vellema kan nog niet precies aangeven of koeien, schapen en geiten in het hele land in gelijke mate zijn geïnfecteerd door besmette knutten; Friesland, Groningen en Noord-Holland lijken een wat minder populaire bestemming voor deze insecten. Wel durft hij al de stelling aan dat de kans op klinische problemen bij schapen en koeien in de komende periode ‘’aanmerkelijk kleiner’’ is; niet te vergelijken in elk geval met de duizenden misvormde kalveren en schapenlammeren die afgelopen winter en voorjaar werden geboren. 

Additional information