Het is erg belangrijk voor de houder dat schapen gemakkelijk in de omgang zijn; voor het Swifter schaap gaat dat zeker op.
Swifters zijn rustig en gemakkelijk; niet paniekerig !!; ze hebben een goed karakter. 
De ooien zijn goede moeders voor hun vele lammeren, ze hebben een best uier en geven veel melk: Kunstmatige opfok van lammeren is in de meeste gevallen dan ook niet nodig.
Het goede, rustige karakter is zowel voor de hobbymatige als de professionele schapenhouder een zeer gunstige eigenschap: Wie houdt van "wild-west-" taferelen in de schapenhouderij?!

ooi-lam2De Swifter is een relatief nieuw productief schapenras, speciaal ontwikkeld door de Landbouwuniversiteit in Wageningen om de productiviteit van de Nederlandse schapenstapel te verbeteren.

Het Swifter schaap is ontstaan uit een kruising tussen de Texelaar en de Vlaming, waardoor de noodzakelijke eigenschappen voor een productief schaap in één ras verenigd zijn.
Deze eigenschappen zijn:

  • prima moedereigenschappen
  • rustig karakter
  • hoge vruchtbaarheid
  • lang bronstseizoen
  • hoge melkgift
  • goede slachtkwaliteit

Swifters worden gebruikt als vleeslammoederdier. Voor zeer goede, snelgroeiende vleeslammeren wordt de Swifterooi gedekt door een vleeslamvaderdier: de Charollais, de Suffolk of de Texelaar. 

Kruisingsschema
Swifterram x Swifterooi = Swifter
Texelaarram, Charollaisram of Suffolkram x Swifter ooi = vleeslam

Stamboek Swifters werpen gemiddeld 2,5 lammeren per worp. Nagenoeg alle ooien werpen op eenjarige leeftijd: 80% van de éénjarigen werpt 2 of meer  lammeren. Het geboorteproces verloopt gewoonlijk probleemloos.

Additional information